$
$
Autos Venta    10000 $ Potosi 01-12
Todoterrenos Venta    450 $ Potosi 20-01
Camiones Compra    50000 $ Potosi 29-04
Camiones Venta    68000 $ Potosi 16-02